استقرار هزاران آمریکایی در سرحدات پاکستان!

استقرار هزاران آمریکایی در سرحدات پاکستان!

فرمانده ارتش امریکا هزاران سربازش را در مرز میان افغانستان و پاکستان جابجا کرده است. بر اساس گزارش جیونیوز این سربازان به جنگ افزارهای سنگین و چرخ بالها مجهز هستند و در بخش های نزدیک به وزیرستان شمالی جابجا شده اند. در...