استقبال سیدحسن‌نصرالله از «شب آفتابی»

استقبال سیدحسن‌نصرالله از «شب آفتابی»

 «ابواحمد قصیر» سازنده مستند جنگ ۳۳ روزه با بیان اینکه در هیچ کشور مسلمانی نظیر چنین نمایشی را مشاهده نکرده است، گفت: فیلمبرداری از این اثر فاخر و نمایش آن در دیگر کشورهای اسلامی قطعاً با استقبال بی‌نظیر مردم مواجه...