استقبال بی نظیر مردم زاهدان از دکتر جلیلی

استقبال بی نظیر مردم زاهدان از دکتر جلیلی

یاد جلیلی از شهید مولوی جنگی زهی/ تولید روستایی بلوچ باید در اروپا بفروش برسد/ نگاه راهبردی جلیلی به ترانزیت کشور دکتر سعید جلیلی عصر دیروز در میان استقبال گسترده مردم شیعه و سنی زاهدان، وارد این شهر شد. به گزارش...