خبرخوان

نوشته هایی با برچسب "استغفار"

فرشتگان برای این افراد استغفار می نمایند!

فرشتگان برای این افراد استغفار می نمایند!

آگاه باشید! هر که علی (عَلیه السَلام) را دوست بدارد، فرشتگان برای او طلب آمرزش می کنند و درهای هشتگانه بهشت به روی او گشوده می شود تا از هر دری که می خواهد، بی حساب وارد شود. عقیق:بی شک اظهار محبت حقیقی به امیرالمومنین...

چرا انبیاء و امامان(ع)استغفار می‌کردند؟

چرا انبیاء و امامان(ع)استغفار می‌کردند؟

آیت‌الله ‌العظمی سبحانی پاسخ می‌دهند؛ چرا انبیاء و امامان(ع)استغفار می‌کردند؟ با اينكه مى دانيم امامان (ع) معصوم از گناه هستند و هيچ گاه از آنها گناه صادر نمى‌شود، در عين حال در برخى از دعاهايى كه از آن بزرگواران...