استاد مشفق کاشانی شاعر پیشکسوت درگذشت

استاد مشفق کاشانی شاعر پیشکسوت درگذشت

مهدی مشفق کاشانی از شعرای پیشکسوت کشورمان یکشنبه شب بر اثر حمله قلبی درگذشت. خبرگزاری فارس: استاد مشفق کاشانی شاعر پیشکسوت درگذشت ...