یهود شناسی از نگاه استاد قرهی

یهود شناسی از نگاه استاد قرهی

استاد قرهی درایام عاشورا درباب یهود شناسی به سخنرانی پرداختند. آن چه که در ادامه می آید سخنرانی شب سوم در محرم الحرام سال جاری است: بسم الله الرّحمن الرّحیم عرض کردیم برای دور شدن از انحرافات فکری و انحرافات قوم یهود،...