خبرخوان

نوشته هایی با برچسب "استاد سازگار"

بحر طویل استاد سازگار/ مصیبت شام

بحر طویل استاد سازگار/ مصیبت شام

شهر شام و ملاء عام و کف و خنده و دشنام و گروهی به لب بام و به رخ ننگ و به کف سنگ و به تن جامه ی گلرنگ گرفتند، ره آل‌علی تنگ، تو گویی همه دارند سرجنگ، هم‌آواز و هم‌آهنگ، شده دشمن دادار، پر از کینه ی پیغمبر مختار و علی-...

روایت است که هارون به دجله کاخی ساخت

روایت است که هارون به دجله کاخی ساخت

روايت است که هارون به دجله کاخي ساختبه وجد و عشرت و شادي خويش پرداختمغنيان خوش آواز و مطربان در انبه گرد مسند او پايکوب و دست افشاندر آن سرور وشعف خواست شاعري خوش ذوقکه اورد همگان را ز شوق بر سر ذوقبگفت تا که بيايد...