اسامی ۱۰ برند حامی اسرائیل

اسامی ۱۰ برند حامی اسرائیل

صدای شیعه : ستاد آمریکایی تحریم آکادمیک و فرهنگی اسرائیل در بیانیه ای که نسخه ای از آن در اختیار مهر قرار گرفت به مناسبت تعطیلات کریسمس خواستار تحریم 10 مارک معروف تجاری وابسته به رژیم صهیونیستی در خریدهای کریسمس...