اسامی ۱۵۲ نفر از درگذشتگان زلزله آذربایجان شرقی

اسامی ۱۵۲ نفر از درگذشتگان زلزله آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر، در این فهرست 152 نفره، نام و نام خانوادگی، نام پدر و سن متوفیات مشخص شده است. همچنین از خانواده هایی که در روستاها بدون دریافت جواز دفن اقدام به خاکسپاری اموات خود کرده اند خواسته شده است برای پیگیری...