اسامی بانک‌ها و مؤسسه‌های اعتباری دارای مجوز

اسامی بانک‌ها و مؤسسه‌های اعتباری دارای مجوز

بانک مرکزی ایران اسامی بانک‌ها و مؤسسه‌های اعتباری دارای مجوز یا در شرف تأسیس را اعلام کرد، در این فهرست برای نخستین بار نام مؤسسات اعتباری 'نور' و 'آرمان' عنوان شده است به گزارش «نسیم»،‌ فهرست ارسالی بانک مرکزی بدین...