اسامی ۷۲ نفر از «خواص با بصیرت» منتشر شد

اسامی ۷۲ نفر از «خواص با بصیرت» منتشر شد

انجمن دانش آموختگان علوم اجتماعي دانشگاه تهران، با انتشار ليستي از 72 خواص با بصيرت تجليل كرد. اين ليست شامل شخصيت‌هاي مختلف سياسي، فرهنگي، علمي و هنري مي‌باشد. مسئولان اين انجمن آورده اند: در تهيه اين ليست شاخص‌هاي...