از ۱۷ آذر کد شماره تلفنهای ثابت شهرستان رباط کریم ۰۲۱ می شود

از ۱۷ آذر کد شماره تلفنهای ثابت شهرستان رباط کریم ۰۲۱ می شود

وی تصریح کرد: پس از اجرای عملیات هم کدی شهرستانهای شهریار، ملارد، رباط کریم، اسلامشهر، شهرستان جدید بهارستان، ورامین، پاکدشت، شهرستان جدید پیشوا، دماوند و فیروزکوه با تهران هم کد شده و شماره تلفن مشترکان این شهرستان ها...