از میدان کاج تهران تا پایتخت جرم و جنایت اروپا

از میدان کاج تهران تا پایتخت جرم و جنایت اروپا

Flash version 9,0 or greater is required You have no flash plugin installed Click here to download latest version به گزارش خبرنگار مشرق ،در حالیکه بخش فارسی BBC در روزهای گذشته ابعاد فاجعه میدان کاج تهران را بررسی می کرد اخیرا فیلم کوتاهی را بر روی وبسایت خود قرار...