اصلا از خوندن قرآن لذت نمی برم؛ چه کنم؟

اصلا از خوندن قرآن لذت نمی برم؛ چه کنم؟

اصلا از خوندن قرآن لذت نمی برم راهی هست كه درک و شعورم زیاد شه راهی غیر از تفكر لطفا راهكار عملی بهم بگید. به گزارش جهان، برای لذت بردن از عبادت و نماز و قرائت قرآن و دعا و درک شیرینی آنها ، مانند هر پدیده دیگری، فراهم شدن...