ازدواج پیرمرد با دختر جوان

ازدواج پیرمرد با دختر جوان

بخت بلندت يارت بود که همنشين و همدم پيرى شده اى که پخته ، تربيت يافته ، جهان ديده ، آرام خوى ، گرم و سرد دنيا چشيده ، و نيک و بد را آزموده است که از حق همنشينى آگاه است و شرط دوستى را بجا مى آورد، دلسوز، مهربان خوش طبع و...