نکاتی که از بازی با ازبکستان آموختیم

نکاتی که از بازی با ازبکستان آموختیم

1. بعضی بازی‌ها را باید فدای بازیکن‌ها کردتعویض محمد ابراهیمی در دقیقه 45 به معنای شکست نسبی افکار تاکتیکی کارلوس کی‌روش در مهره‌چینی بود. ابراهیمی جوان که دومین بازی ملی را انجام می‌داد در نقش بال راست نمایش ضعیفی...