شهرهای شیعه‌نشین شام در محاصره وهابیون

شهرهای شیعه‌نشین شام در محاصره وهابیون

بيش از 80 هزار شيعه دوازده‌امامي در شهرهاي "الزهراء" و "نبل" در سوريه، به علت محاصره شديد اين شهرها توسط تروريست‌هاي وهابي وابسته به گروهک موسوم به ارتش آزاد، دچار قحطي شديد و محروميت غذايي و فشار اقتصادي و معيشتي...