ارتباط با امام زمان (عج)

ارتباط با امام زمان (عج)

هر خارق عادت يا کرامتي که به دست ناشناسي صورت مي‌گيرد و فيضي از ناحيه او به ديگران مي‌رساند، از سرچشمه فياض امام عصر(ع) جاري مي‌گردد؛ امّا چنين نيست که آن ناشناس لزوماً وجود مبارک ولي‌عصر(ع) باشد بلکه آن حضرت شاگردان...