خاتمی: وزیرارشاد دولت یازدهم نامش احمد مسجدجامعی است!

خاتمی: وزیرارشاد دولت یازدهم نامش احمد مسجدجامعی است!

سیدمحمد خاتمی با حضور در مراسمی در جمع هنرمندان سینما به تماشای "گذشته" اصغر فرهادی نشست و در در سخنانی از هنر ایران‌زمین صحبت کرد و وزیر ارشاد دولت یازدهم را احمد مسجدجامعی اعلام کرد. خاتمی: وزیرارشاد دولت یازدهم نامش...