دو کتاب احمد عزیزی پس از سال‌ها در یک زیرزمین پیدا شد

دو کتاب احمد عزیزی پس از سال‌ها در یک زیرزمین پیدا شد

نسخه اصلی کتاب «میل سرمه‌دان» و بخشی از دستنویس رمان «سرزمین سرمه» از آثار احمد عزیزی که حدود 6 سال است در وضعیت کما به سر می‌برد، پس از سال‌ها در زیرزمین خانه برادرش پیدا شد. زینب عزیزی، خواهر احمد عزیزی شاعر و مداحل...