پیشنهادی برای سفر رئیس جمهور به نیویورک

پیشنهادی برای سفر رئیس جمهور به نیویورک

مشرق----سفر رییس جمهور به سازمان ملل هر سال با ماجراها و حواشی جالبی همراه بوده است. ماجراهایی که شاید سخنرانی در دانشگاه کلمبیا، درخواست بازدید از محل برج های دوقلو، زیر سوال بردن هولوکاست و مسئول دانستن صهیونیست ها و...