شناسایی”بازرس جاسوس”در سایت نطنز

شناسایی”بازرس جاسوس”در سایت نطنز

شهید مصطفی احمدی‌روشن در جریان یکی از بازدیدهای بازرسان آژانس، به یکی از بازرسان مشکوک می‌شود. بعدها مشخص می‌شود که همان فرد جاسوس هسته‌ای بوده است. به گزارش تسنیم، از ۱۹۵۷ که ایران و ایالات متحده آمریکا قرارداد...