احسان لشگری به مدال برنز دسته ۸۴ کیلو گرم رسید

احسان لشگری به مدال برنز دسته ۸۴ کیلو گرم رسید

دقایقی پیش احسان لشگری کشتی گیر قزوینی و  ارزنده کشورمان توانست با اقتدار در بازی رده بندی بر کستی گیر اهل ترکیه به پیروزی برسد و مدال برنز را علی رغم شایستگی برای کسب مقام نخست از آن خود...