یک قدم تا اولین مدال المپیکی بوکس ایران

یک قدم تا اولین مدال المپیکی بوکس ایران

به گزارش مشرق، احسان روزبهانی امشب اگر به پیروزی برسد، اولین مدال المپیکی بوکس ایران قطعی می شود. اکبر احدی سرمربی سابق تیم ملی معتقد است که او می تواند حریف قزاقش را شکست دهداحسان روزبهانی اگر امشب ساعت 23 به وقت لندن...