احتمال خروج امام موسی صدر از لیبی

احتمال خروج امام موسی صدر از لیبی

در گزارش این شبکه به مقصد این هواپیما و کسانی که عامل انجام این پرواز بوده اند اشاره ای نشده، اما اعلام شده که فرد مورد نظر به احتمال فراوان امام موسی صدر بوده است.امام موسی صدر ۹ شهریور سال ۱۳۵۷ در سفر به لیبی و هنگام...