احتمال افزایش سرعت اینترنت برای کاربران خانگی در ایران

احتمال افزایش سرعت اینترنت برای کاربران خانگی در ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، طرح افزایش سرعت اینترنت برای کاربران خانگی در حالی از سوی نمایندگان کمیسیون صنایع و معادن مجلس در دست پیگیری است که بیش از ۵ سال است که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با مصوبه هیئت دولت حداکثر...