ایران رسما به عنوان رئیس اجلاس شانزدهم انتخاب شد

ایران رسما به عنوان رئیس اجلاس شانزدهم انتخاب شد

ثانیه هایی پیش دولت ایران به صورت رسمی به عنوان ریاست دوره شانزدهم اجلاس غیر متعهد ها انتخاب شد و اقای محمود احمدی نژاد به عنوان رییس این تشکل ،برای سه سال با استقبال تمامی اعضا انتخاب...