متن کامل «بیانیه تهران» اجلاس تاریخی جنبش عدم تعهد

متن کامل «بیانیه تهران» اجلاس تاریخی جنبش عدم تعهد

خبرگزاری فارس: بیانیه نهایی اجلاس جنبش عدم تعهد در 11 بند که در آن به مسائل متنوعی از جمله بحران های سیاسی و اقتصادی، موضوع فلسطین، دارا بودن حق انرژی صلح آمیز هسته ای و صلح پایدار جهانی اشاره شده است، منتشر شد. ...