اینفوگرافیک/ تاریخچه اجلاس‌های عدم تعهد

اینفوگرافیک/ تاریخچه اجلاس‌های عدم تعهد

جنبش عدم تعهد طی نیم قرن گذشته 15 اجلاس را در کشورهای مختلف عضو این جنبش برگزار کرده و هم‌اکنون قطار آن به ایستگاه تهران رسیده است....