اجرای جنایت حمید بن قحطبه !

اجرای جنایت حمید بن قحطبه !

اين قضيه در ماه رمضان ، وقت نماز ظهر اتفاق افتاد.به نزد او رفتم وي را در اتاقي ديدم که آب از وسط آن مي گذشت ! سلام کردم حميد تشت و آفتابه اي آورد و دست هايش را شست . مرا نيز توصيه به شستن دست ها نمود. سپس سفره غذا را پهن...