ستوده‌نیا مطرح کرد:اثبات درستی نظر ابن‌سینا درباره علم تجوید بعد از ۱۰ قرن

ستوده‌نیا مطرح کرد:اثبات درستی نظر ابن‌سینا درباره علم تجوید بعد از ۱۰ قرن

گروه فعاليت‌های قرآنی: داور بين‌المللی قرآن ضمن بيان نظر شيخ‌الرئيس بوعلی ‌سينا تأكيد كرد: علم امروز بعد از گذشت 10 قرن توانسته است ثابت كند كه نظر اين دانشمند ايرانی درباره علم تجويد و مخارج حروف كه مخالف نظر علمای آن...