جایزه صلح نوبل به اتحادیه اروپا تعلق گرفت

جایزه صلح نوبل به اتحادیه اروپا تعلق گرفت

جایزه صلح نوبل به اتحادیه اروپا تعلق گرفت خبرگزاری فارس: اعطای جایزه صلح ۲۰۱۲ نوبل به اتحادیه اروپا شگفتی کارشناسان را در پی داشت. ...