ابو عزرائیل و ابو الغضب

ابو عزرائیل و ابو الغضب

پس از اینکه ابو عزرائیل عامل ترس تروریست های داعش در میدان جنگ و فضای مجازی شد. حالا یکی دیگر از اعضای کتائب امام علی (ع) و دوست نزدیک ابو عزرائیل به نام “ابو الغضب” هم به کابوس تروریست های داعش تبدیل شده است. ابو...