ابوحنیفه در محضر امام صادق علیه السلام

ابوحنیفه در محضر امام صادق علیه السلام

گفتم :- چه کسى از شما نمى پذيرد، شما فرزند پيامبر خدا صلى الله عليه و آله هستيد.امام عليه السلام فرمود:- تو يکى از آنها هستى که حرفهاى مرا نمى پذيرى . اکنون بدون اجازه داخل خانه من شدى و بدون اجازه من نشستى و بدون اجازه من...