اعضای گروه ساماندهی امور صنوف سینمایی معرفی شدند

اعضای گروه ساماندهی امور صنوف سینمایی معرفی شدند

این گروه به ریاست حسین زندباف و با حضور ابوالقاسم طالبی، سیدضیاء هاشمی، پرویز شیخ‌طادی، پوران درخشنده، عباس بابویهی، علیرضا رئیسیان، جمال شورجه و جهانگیر الماسی ساماندهی امور صنوف سینمایی را به عهده‌ دارند....