رسانه های لبنانی: “أحمد الأسیر” بازداشت شد

رسانه های لبنانی: “أحمد الأسیر” بازداشت شد

او چند ماه پيش توسط يک دادگاه لبناني به اعدام محکوم شد اما به دليل اينکه متواري بود، تحت تعقيب قرار داشت. به گزارش شيعه آنلاين، رسانه هاي لبناني از بازداشت شيخ "أحمد الأسير" معروف به "شيخ فتنه گر" خبر دادند. ...