آغاز فعالیت ۲ شبکه ماهواره ای شیعی

آغاز فعالیت ۲ شبکه ماهواره ای شیعی

قابل ذکر است رویکرد این دو شبکه نشر معارف شیعی و تعظیم شعائر حسینی است. علاقمندان برای مشاهده شبکه «امام حسین 2» می توانند به نیل ست فرکانس ١١٥٢٦ - ٢٧٥٠٠- ٣/٤ مراجعه کنند. اما پخش شبکه ماهواره ای «أباالفضل العباس»...