آیت الله انواری درگذشت

آیت الله انواری درگذشت

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله محمدباقر محى الدّین انوارى به سال 1305 شمسى در شهر قم متولد شد. پدرش مرحوم آیةاللّه حاج شیخ زین العابدین انوارى از شاگردان مرحوم آیةاللّه العظمى حاج شیخ عبدالکریم حائرى(ره) بود. وى در سال 1310...