زنی که کارگزار خدا است!

زنی که کارگزار خدا است!

خداوند متعال کارگزارانی دارد و این زن، یکی از کارگزاران خداوند است و همسر تو نصف اجر شهید را دارد. عقیق: مردی به حضور رسول الله (ص) آمد و عرض کرد: ای پیامبر خدا! من زنی دارم که هرگاه میخواهم از خانه بیرون بیایم بدرقه ام می...