چه خواسته و آرزویی را باید به خدا واگذار کرد؟

چه خواسته و آرزویی را باید به خدا واگذار کرد؟

آن نعمتی که به درد تو می‏خورد را خدا به تو می‏رساند، چه از او بخواهی، چه نخواهی؛ این را بدان! خیرِ بنده در هرچه باشد خدا به او می‏دهد و ... عقیق: آیت الله مجتبی شهیدی کلهری مشهور به مجتبی تهرانی استاد مشهور اخلاق و مرجع...