نگرانی‌ها درباره وخامت حال روحانی شیعه در بند آل سعود

نگرانی‌ها درباره وخامت حال روحانی شیعه در بند آل سعود

خبرگزاری فارس: نگرانی ها درباره وخیم شدن حال آیت الله شیخ نمر باقرالنمر روحانی شیعه برجسته در عربستان بعد از گذشت یک ماه و نیم از اعتصاب غذای وی افزایش یافته است. ...