جزئیات تاسیس دانشگاه عدالت توسط آیت الله شاهرودی

جزئیات تاسیس دانشگاه عدالت توسط آیت الله شاهرودی

اعضاي هيأت مؤسس دانشگاه عبارتند از آيت ‌الله سيدمحمود هاشمي شاهرودي رئيس هيأت مؤسس، حجت ‌الاسلام دكتر سيدمحمدرضا امام، حجت‌الاسلام محمدحسين بيات، حجت ‌الاسلام خليل قبله‌اي خويي، دكتر عليرضا جمشيدي، دكتر سيامك ره...