آیت الله زابلی: کاندیدایی بهتر از ایشان نمی‌شناسم

آیت الله زابلی: کاندیدایی بهتر از ایشان نمی‌شناسم

آیت‌الله زابلی از اساتید مبرز اخلاق در گفتگو با حیات طیبه با اشاره به حضور دکتر جلیلی در انتخابات فرمودند: آقای جلیلی را با جان و مال در این انتخابات یاری‌اش کنید و من هم در حد توان ایشان را یاری می‌کنم. آیت‌الله...