سخنان مهم آیت الله جوادی آملی در دیدار با دکتر جلیلی

سخنان مهم آیت الله جوادی آملی در دیدار با دکتر جلیلی

‌ دور ما را سیم خاردار هم بکشند این کشور می تواند خودش را اداره کند/ رفتار جدی در مذاکرات هسته ای باید ادامه یابد / هر کس در این 34 سال با خون شهیدان بازی کرد، اکنون خانه نشین است به گزارش سایت حیات طیبه، دکتر سعید جلیلی در...