فتوای آیت الله بروجردی درباره ازدواج محمدرضا پهلوی

فتوای آیت الله بروجردی درباره ازدواج محمدرضا پهلوی

 آیت الله صافی گلپایگانی با بیان خاطره ای درباره «فتوای آیت الله بروجردی درباره ازدواج محمدرضا شاه با یک زن ایتالیایی» نقل کرده است: " شاه می خواست با یک زن ایتالیائی، ازدواج کند. برای این موضوع، احتیاج به موافقت آیت الله...