چرا خبرگان آیت‌الله یزدی را برگزیدند؟

چرا خبرگان آیت‌الله یزدی را برگزیدند؟

خبرگان رهبری، وظیفه ریاست مجلس خبرگان را بر دوش یکی از یاران باسابقه انقلاب قرار دادند؛ وظیفه‌ای که دارای شاخصه‌ها و دلایلی از سوابق آیت‌الله محمد توکلی خیرخواه (مشهور به یزدی) است که در گزارش مشرق، با این شاخصه‌ها و...