در دیدار جلیلی با آیت‌الله نوری چه گذشت؟

در دیدار جلیلی با آیت‌الله نوری چه گذشت؟

کاندیدای ریاست جمهوری با بیان اینکه در برخی بخش‌ها گفتمان انقلاب اسلامی به نوع دیگری القاء شده و نقاط قوت را به عنوان نقطه ضعف قلمداد کرده‌اند اظهار کرد: در سیاست حارجی اگر پیشرفتی حاصل شده نتیجه مقاومت بوده است نه...