گفتار منتشر نشده‌ای از حضرت آیت‌الله جوادی آملی

گفتار منتشر نشده‌ای از حضرت آیت‌الله جوادی آملی

در سوم اسفند ماه سال 67، حضرت امام خمینی(ره) پیامی خطاب به روحانیون صادر كردند كه به «منشور روحانیت» شهرت یافت. امام راحل(ره) در این پیام، چشم‌انداز و افق‌های بلندی را پیش روی حوزه و روحانیت ترسیم كردند....