ماجرای تخدیر روح از زبان آیت‌الله جوادی

ماجرای تخدیر روح از زبان آیت‌الله جوادی

مرگ يك امر عادي نيست هيچ دردي به اندازه درد مرگ نيست .همين مرگ كه هيچ دردي به اندازه درد مرگ نيست طبق نقل مرحوم كليني در كافي فرمود: هيچ لذّتي براي مؤمن به اندازه لذّت مردن نيست زيرا انسان با مشاهده اهل بيت(عليهم السلام) از...