نامه‌ای که آیت‌الله‌بهجت به رهبری نوشتند

نامه‌ای که آیت‌الله‌بهجت به رهبری نوشتند

روزی خدمت علامه حسن زاده بودم و در مورد تعابیری همچون «قائد ولی وفی»، «رائد سائس وفی»، «مصداق بارز نرفع درجات من یشاء» و «دادار عالم و آدم همواره سالار و سرورم را سالم و مسرور دارد» و... که ایشان برای مقام معظم رهبری...